България в НАТУРА 2000

Информационни филми за България в екологичната мрежа НАТУРА 2000

С приемането на България в Европейския съюз, страната се включи в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тази общоевропейска мрежа има за цел да запази най-редките и застрашени от изчезване видове и местата, които обитават.

Погрешното схващане на същността за НАТУРА 2000, страхът на хората, че биха могли да изгубят собствеността върху земята, както и незнанието за ползите от НАТУРА 2000, породиха отрицателни реакции сред населението.

Именно заради това се роди идеята за проект, който да даде пълна и обективна информация по въпросите свързани с НАТУРА 2000, да покаже възможностите, които мрежата предлага на собствениците на земи и стъпките, които те би трябвало да предприемат, за да се възползват от тях.

СДП „Балкани“ и продуцентска къща „СВИДАС“ изработиха един 12 минутен филм с обща информация за НАТУРА 2000 и 60 малки клипа представящи повечето предложени защитени зони. Някои от зоните не са представени в клиповете, тъй като изграждането на мрежата Натура 2000 продължава и сега.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org