Югозападна България

Района на Скринския пролом

Обхваща главно влажни ливади и пасища в Югозападна Бълагиря южно от гр.Бобошево. В границите му попадат източните склонове на Влахина планина и рида Пиянец на р.Струма. На територията на мястото се срещат с най-голямо значени волажните ливади и пасищата по склоновете на планината.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org