Южна България

Западни Родопи и Персенк

По-високата част от планината с най-представителните иглолистни гори. Северната граница следва линията Велинград-Ракитово-Батак-Пещера. Най-много бял бор, следван от смърч. Срещат се и гори от черен бор, и издънкови гори от горун, трепетлика. Има 3 язовира — Доспат, Широка поляна, Голям Беглик и много малки торфища.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org