Североизточна България

Района на Природен Парк Златни пясъци

Изкуствен водоем с водолюбива растителност,разположен на плавателния канал, свързващ Варненскто и Белославското езеро. Към мястото се отнасят и пасища, възвишения с ниски скални венци и малка долина.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org