Североизточна България

Района на Природен Парк Шуменско плато

Комплекс от влажни ливади, земеделски земи с тревна растителност, пасища, лозя, широколистни и смесени гори. Тук се намира и яз.Овчарово, Търговишко.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org