Северозападна България

Района на реките Огоста и Цибрица

Северозападна България, Денавската равнина, мястото обхавща платовидна заравненост с открити тревни пространства от степен характер.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org